Preek van de week, zondag 12 maart

Voorganger: Ds. A.P. van Langevelde Liefde tot het uiterste
De tekst van vandaag: Johannes 13 : 1 – 11

Jezus had na alle tegenwerking in Zijn leven zich stilletjes kunnen terugtrekken. Er was bij Zijn
geboorte geen plaats in de herberg, en Farizeeërs en Schriftgeleerden probeerden zich voortdurend
van hem te ontdoen.
God had een plan om de wereld te redden. Jezus accepteerde de opdracht om dit plan uit te voeren.
Nu is het Pasen en Hij weet, dat Zijn tijd gekomen is dat Hij uit de wereld terug moet keren naar Zijn
Vader. Pesach is het feest van de engel, die sparend langs de huizen van de Israëlieten in Egypte ging.
Het bloed van een lam op de deurpost redde de eerstgeborenen en gaf het volk de vrije uittocht uit
Egypte. Jezus koos niet voor een uitweg met geweld. Hij ging de weg die Zijn Vader voor Hem had
uitgestippeld. God vroeg niet het bloed van mensen, maar gaf het bloed van een onschuldig Lam aan
de mensen. Zijn liefde voor de mensen gaat tot het uiterste.
Het woord uiterste kent in dit verband meerdere lagen.

 1. Tot op het laatst van Zijn leven bleef Hij trouw, ook toen het moeilijk werd. Hij bidt zelfs voor
  de moordenaars aan het kruis.
 2. Tot de volle maat van het lijden. In het diepste deel van zijn lijden wordt Hij verlaten door
  Zijn Vader, maar zelfs dan laat Hij de mensen niet los. Daarom kan Hij ook in de donkerste
  periode van ons leven licht brengen.
 3. Tot het einde. Het zegt ook iets van het doel. Hij brengt de Zijnen niet tot halverwege, Hij
  houdt je vast en brengt je thuis.
  Zijn ondergang brengt ons thuis. Vanmorgen is Hij bij ons en vraagt ons om Hem te volgen naar het
  huis van Zijn Vader. Met Hem sterven aan de zonde en met Hem opstaan uit de dood. Het begin van
  een nieuw leven. Niet langer belast door zonde, maar gestuurd door de Geest van God. Ons leven
  gaat dan lijken op het Zijne en wordt herschapen naar Zijn beeld.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.