Preek van de week, zondag 19 maart

Voorganger: Ds. M. Visser De boodschap van de graankorrel
De tekst van vandaag: Johannes 12 : 20- 26


Een graankorrel sterft in de aarde, ontkiemt en ontwikkelt. Zonder sterven is er geen nieuwe plant.
Jezus stierf aan het kruis. Iedereen dacht dat alles voorbij was, maar Jezus overwon de dood en de
zonde. Het bijzondere is, dat Hij het vrijwillig deed. Hij was bereid om alles te verliezen met als doel
ons alles te geven. Hij zorgde voor vergeving en leven. Aan het kruis leek Hij zwak en machteloos,
maar als je beter kijkt zie je de macht van Zijn liefde. Door Zijn dood ontvangen wij het leven.
Geldt dat voor iedereen? Je hoeft niet te presteren om aanvaard te worden. Hij is gekomen om
zondaars te redden. Hij gaf zichzelf onvoorwaardelijk. Nu is de beurt aan ons om ons
onvoorwaardelijk aan Hem over te geven.
Hoe kunnen wij als graankorrels leven?
Door in deze wereld onze ik-gerichtheid los te laten en Hem bovenaan te stellen, behouden we het
voor het eeuwige leven.”
Hij leert ons delen met de ander. Wij hebben de neiging om alles naar onszelf toe te halen. Als je
Jezus leert kennen ga je juist delen, Zijn licht verspreiden. Je kijkt met bewogen ogen naar de
mensen om je heen. De eerste gemeente groeide doordat mensen deelden van wat Hij hen gaf.
Het biedt hoop voor de toekomst. Er komt kracht uit de gestorven graankorrel. Wij zijn onderweg
naar een geweldige toekomst.
We zien nu nog veel gebrokenheid zoals haat, honger, oorlog en ziekte, maar van Hem ontvangen we
hoop. Zijn koninkrijk komt. Als we Hem nu dienen, zullen we uiteindelijk bij Hem zijn en delen in dat
volle leven met Hem.
Het geloof geeft ontspanning, geen prestatiedruk. Hij heeft gepresteerd, alles volbracht. Zo geeft Hij
je wat nodig is om te leven en te dienen. Daardoor leren we te leven uit Zijn liefde. Wij moeten
verliezen en loslaten en uiteindelijk zullen we ook sterven, maar Hij is zo machtig, dat Hij onze dood
verandert in een poort naar het eeuwige leven.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.