Preek van de week, zondag 2 april

Voorganger: Ds. M. Oppenhuizen Waar hoop je op?
De tekst van vandaag: Exodus 12 : 1 – 14 en Mattheus 21 : 1 – 11


De menigte bij de intocht van Jezus in Jeruzalem hoopt op een bevrijding van de Romeinse
onderdrukking en herstel van het koningshuis van David. Waar bij ons hoop vaak wat onzeker is, zit in
de bijbelse hoop verwachting.
De Farao wil het volk Israël niet laten gaan. Dan toont God door de plagen Zijn macht en laat tegelijk
zien, dat Hij de bevrijder is.
Bij de 10 e plaag sterven alle eerstgeborenen in Egypte. Destijds opent een eerstgeboren zoon de
toekomst. God ontneemt hun dus de toekomst. In Exodus 2 noemt God Israël Zijn eerstgeboren
zoon. Farao blijft weigeren om het volk te laten gaan Daarom zegt God: zal ik jouw eerstgeboren
zoon doden. God laat de Farao en heel Egypte voelen wat hij Zijn volk heeft aangedaan.
God heeft plannen voor de toekomst. Dat er een tijd komt dat alleen de liefde het voor het zeggen
heeft. Hij laat zien, dat er zonder Hem geen leven is.
Bij de 10 e plaag moeten de Israëlieten een lam slachten en waar het bloed aan de deurpost is
gestreken, zal dat gezin veilig zijn. Bij de intocht in Jeruzalem zegt God over Jezus: Dit is het paaslam,
achter Zijn bloed ben je veilig.
Ieder gezin moest een bokje slachten. Een persoonlijke keuze dus of je Jezus volgt en hoe je iets laat
oplichten van Gods liefde die eeuwig is.
Israël mag als eerstgeborene de Here dienen in Zijn rijk en als christelijke gemeente mogen we daarin
mee doen. We mogen mensen zijn aan wie je hoop kunt ontlenen.
Niet omdat Israël of wij beter zijn dan anderen. Het is alleen uit Genade, omdat God om Christus wil
vergeeft en je daardoor Gods Geest mag ontvangen.
Laten we van God verwachten wat Hij heeft beloofd. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
komt en dat wij Hem daarin kunnen dienen, doordat Gods Geest in ons werkt en ons nu alvast een
beetje nieuw maakt

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.