Preek van de week, zondag 16 april

Voorganger: Ds. L.C. Buijs Een vreugdevol leven
De tekst van vandaag: 1 Petrus 1 : 1 – 16


Het is niet raar dat mensen niet begrijpen dat Jezus opstond uit de dood. Jezus moest er destijds zelf
ook al aan te pas komen om aan te tonen, dat Hij werkelijk was opgestaan.
Door de boodschap van de levende Heer waren de leerlingen van bange mensen veranderd in
moedige mensen. Met die boodschap zijn ze de wereld in getrokken waarmee de groei van de kerk is
begonnen. Zij hebben iets ontdekt, dat belangrijker is dan het leven, iets dat enorme kracht en
levensmoed geeft.
Bij moeilijkheden in het leven hebben we allemaal de vraag Waarom? Het meest diep verwoord is
dat in de woorden, die Jezus aan het kruis uitsprak: “Mijn God, mijn God waarom hebt U mij
verlaten?”. De waaromvraag stellen we dus aan “Mijn God”. Er is verbinding dwars door alles heen.
Moeilijkheden in een leven wil God gebruiken om je te zuiveren en dat doet pijn. Zoals een wijnstok
die gesnoeid moet worden om vrucht te dragen.
Iedereen ervaart vroeger of later de pijn van het leven. En wat is het dan een zegen om de woorden
van Pasen te kennen dat er toekomst is. Wij leven om onze missie uit te voeren, dat Christus
zichtbaar wordt in deze wereld en soms is dat ingewikkeld.
Als je kijkt naar Jezus, zie je dat je niet bent als Hij, dat er vergeving nodig is. Maar er is verlossing.
Jezus is opgestaan, er is toekomst. Jezus komt terug met de redding en de overwinning over dood,
verdriet, ziektes en oorlogen.
Onderweg naar die toekomst leven we met Hem. Met een open bijbel kun je soms ervaren, dat Jezus
er bij is. Dan is er dwars door het verdriet vreugde.
En als we het soms niet meer kunnen geloven is er een gemeente, die voor ons bidt als we het zelf
even niet kunnen. Zo mogen we kerk zijn van Jezus Christus. En waar dat gebeurt is er toekomst en
een vreugdevol bestaan dwars door alles heen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.