Preek van de week, zondag 23 april

Voorganger: Ds. M.W. Vrijhof Het begon met een schandaal
De teksten van vandaag: 2 Koningen 5 : 1 – 5 en 9 – 14 en Romeinen 6 : 1 – 11


De schrijver Willem Jan Otten zei: Het christelijk geloof is niet begonnen als een respectabele
levensbeschouwing, maar met een moordpartij, een ongehoord schandaal. De Zoon van God stierf
door toedoen van alles en iedereen een afschuwelijke dood en die dood werd onze redding.
Zo ging het ook met Naäman. Hij komt uit een rijke bloeiende stad, die hem schijnbaar alles geeft,
maar hem niet van zijn melaatsheid af kan helpen. Als de profeet niet voor hem aan de deur komt en
een bediende hem zegt wat hij moet doen is hij woedend. Hij beschouwt het als een minachting, een
schandaal. Als hij zich toch laat overhalen is hij na de 7 e onderdompeling genezen.
Vanmorgen zijn er twee kinderen gedoopt met een beetje water. Het lijkt een eenvoudig ritueel,
maar als je wordt gedoopt, raak je betrokken bij een schandaal.
Naäman staat daar in gedachten met zijn status als generaal, maar ook met zijn melaatsheid.
Wij staan hier in al onze rijkdom en welvaart, maar leeg en ontredderd.
Naäman laat zich overhalen omdat hij gered wil worden van zijn ziekte en daarvoor is hij aan zijn
trots voorbij gegaan. De doop in de naam van de gekruisigde Jezus lijkt een schandaal maar het water
van de doop wil een fontein van immense vreugde worden. De diepere laag in het schandaal is God,
die wil opdraaien voor ons falen. Hij zoekt mensen op, ook al zoeken zij Hem niet.
De kruisiging van Jezus is een U-turn in onze wereld. De doop neemt je mee in die omkering. Je oude
hopeloze leven is voorbij. Je bent met Jezus opgestaan in een hoopvolle toekomst. Later kun je tegen
de kinderen zeggen: Die doop is het beste wat je ooit is overkomen. Jullie gingen er onrein in, maar
zijn er rein en hoopvol uit gekomen. Het kruis van Jezus is de plek van hoop en licht en redding in
onze wereld.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.