Preek van de week, zondag 14 mei

Voorganger: Ds. J. Groenleer Jezus in he centrum van je hart
De teksten van vandaag: 1 Petrus 3 : 8 – 18 en Johannes 16 : 16 – 24


Petrus heeft na Goede Vrijdag maar één grote zorg: De wereld bekend maken met de naam van Jezus
Christus. Hij ziet verstrooide christenen. Mensen, die het moeilijk hebben en daardoor voor de
verleiding staan om het geloof de rug toe te keren of om hun belagers met gelijke munt terug te
betalen. Maar wat zie je van Christus bij laster, schelden, desnoods geweld plegen. Jezus schold niet
terug Hij sloeg niet terug. Hij oordeelt rechtvaardig.
Petrus geeft blijk van de hoop die in hem is en roept mensen op om te leven uit Jezus. Dat klinkt wel
een beetje makkelijk, want grootmacht Rome laat zijn macht gelden tegenover christenen.
Wij hebben dan wel niet te maken met bedreiging, maar in onze wereld is er veel onverschilligheid..
Wat doet de naam Jezus daar tussen? Staat Hij in de kerk nog wel centraal?
Velen zwichten voor de zuigkracht van geld en de gemak en mooi weer cultuur en wat moeten we
met de naam Jezus bij een oorlog als in Oekraïne? Een gevoel van verwarring, van machteloosheid.
“Wees niet bang voor de mensen en laat je niet in verwarring brengen”. Hoe dan?
“Heilig Christus in uw harten als Heer”. Maak Hem het centrum van je voelen en denken.
Het is wel een zoeken naar wat goed is in de chaos van deze wereld.
Eén ding is wel zeker: Waar Christus aan de kant geschoven wordt, nemen andere machten bij wie
alles draait om geld , gemak en mooi weer bezit van het hart van mensen.
“Breng uw zorgen onder de heerschappij van Christus”. Dan wordt Zijn opstanding de opening naar
onze eigen opstanding.
Dan strekken we ons uit naar wat van Godswege nog komt. Dan weten we te onderscheiden waar
het echt op aankomt. Dan komt er iets van Christus zelf aan het licht: Zijn vrede, Zijn liefde, Zijn
barmhartigheid en Zijn geduld.
O God, vervul van dit geheimenis de kerk die in de wereld is.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.