Preek van de week, zondag 7 mei

Voorganger: Ds. A. Hakvoort Onvoorstelbaar
De teksten van vandaag: Johannes 20 : 24 – 29 en Romeinen 5 : 1 – 8


Hoe komt het toch, dat als we in de supermarkt kunnen kiezen tussen milieubewust of de kiloknaller,
we toch kiezen voor onze portemonnee terwijl we toch milieubewust willen zijn?
Uit onderzoek blijkt, dat het er aan ligt, dat het klimaatprobleem voor ons te groot is om te bevatten.
Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven.
Je moet zulk nieuws dus klein maken. Dat maakt het persoonlijk, dan komt het dichtbij.
Pasen stuit ook op ongeloof. Thomas, de vrouwen, de discipelen, ze kunnen niet geloven, dat Jezus is
opgestaan.
Dat geldt ook voor ons. We willen wel geloven, dat iemand na zijn of haar dood voortleeft, maar we
kunnen er ons geen voorstelling van maken.
Voor de discipelen en Thomas was dat anders. Het bestaan van Israël werd door de discipelen
beschouwd als een opwekking uit de doden. Ze waren begraven geweest in de slavernij in Egypte,
maar God heeft hun uit het “dodenrijk” gered. De discipelen waren er ook bij toen Lazarus werd
opgewekt en ook bij het dochtertje van Jaïrus waren zij erbij.
Voor Thomas is het wel onvoorstelbaar, dat een gekruisigde, iemand, die door God vervloekt is, zou
worden opgewekt uit de doden. God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij Zijn enige Zoon heeft
overgeleverd aan de dood. Dat gaat ook het voorstellingsvermogen van Thomas te boven.
Dat iemand zich opoffert voor jouw leven, kunnen wij ons nog wel voorstellen, maar dat een
almachtige God dat zou doen voor Zijn vijanden? Dat gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven.
Daar ligt ook ons probleem. Gods liefde voor mensen die hem de rug toekeren.
Thomas werd overtuigd. Jezus kwam door muren en barrières heen. Hij daagt ons ook uit. De
consequentie is, dat het ons verandert. Dat ook wij onze vijanden gaan liefhebben.
Als laatste: Is het ook voorstelbaar, dat als ik moet kiezen voor de toekomst van deze wereld, ik in de
supermarkt niet kies voor de kiloknaller, maar voor het duurzamere product?

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.