Deurcollecte 28 mei

Zondag 28 mei (1e pinksterdag) is de collecte bestemd voor het Hospice Dôme in Amersfoort. Het Hospice Dôme biedt 24 uur per dag deskundige zorg en onderdak aan mensen in de laatste fase van hun leven en aan hun naasten. Het Hospice baseert zich hierbij op de overtuiging dat ieder leven van het begin tot het einde met respect behandeld dient te worden, omdat het uniek is en een gave van God. Dit vormt de bron van inspiratie en bemoediging voor degenen die in het hospice werken. Hospice Dôme biedt haar zorg aan vanuit een algemeen christelijke levensovertuiging die zich vertaalt in een concrete visie op zorg en het dagelijks handelen.

Meer weten zie: https://www.hospicedome.nl/hospice-dome/

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.