Preek van de week, zondag 28 mei

Voorganger: Ds. J. Jonkman Het feest van de Geest nader verklaard vanuit de tekenen
De tekst van vandaag: Handelingen 2 : 1 – 13
Pinksteren valt 10 dagen na Hemelvaart en op de 50 e dag na Pasen. Voorheen werd het Pinksterfeest
al gevierd als een oogstfeest en ook als het gedenken van de wetgeving op de berg Sinaï.
Het uitstorten van de Heilige Geest betekent de vervulling van het Oud Testamentische Pinksterfeest.
Bij de wetgeving op de berg Sinaï toonde de Here Zijn majesteit op indrukwekkende wijze.
Toen waren donder en bliksem, bazuingeschal en een aardbeving de tekenen van Gods
aanwezigheid. Nu is er weer sprake van vuur en wind, maar geen echt vuur en geen echte storm. Een
wind die het huis schoon blaast. Daarbij tongen van vuur, die mensen raken in hun ziel. De
vuurtongen verdelen zich over alle aanwezigen. Er komt een bezieling over hen waardoor zij spreken
in andere talen. Het evangelie wordt daardoor over de hele wereld in alle talen verkondigd. De Geest
wijst ons de weg van de Here Jezus en Zijn reddende werk.
God verschijnt op de 1 e Pinksterdag aan de mensen op een geheel nieuwe wijze. Hij komt in de
mensen.
Dat geeft grote vreugde die je nergens anders kunt vinden. Bij Kerst is die blijdschap al
aangekondigd: Zie Ik breng jullie Grote blijdschap, die de hele wereld zal ten deel vallen. Het is het
begin van de eeuwige vreugde. Wij mensen hebben een leegte over onszelf gehaald door God te
verlaten. Die leegte wordt opgevuld door de Heilige Geest.
Die kracht ervaren wij pas ten volle als we onze zwakheid erkennen. De discipelen die tot dan in het
geheim bij elkaar kwamen, werden vervuld van de Geest en spreken zonder angst over de grote
daden van God.
Is er bij ons ruimte voor de Hemelse werk van de Geest aan en in ons?
Wij ontvangen wij de Heilige Geest door te bidden. We herkennen Hem aan de getuigenis van God
en Jezus Christus. Hij komt voor iedereen en vervult ons te volle met een Hemelse vreugde.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.