Deurcollecte 25 juni

Zondag 25 juni 2023 is de extra diaconale collecte voor “Maaltijden voor kwetsbare schoolkinderen in Israël. In Jeruzalem leeft een groot aantal Joodse en Arabische gezinnen onder de armoedegrens. Kinderen van ouders die de schoollunch niet kunnen betalen, zitten met een lege maag op school. De Joodse organisatie Yad Elie wil helpen door maaltijden te verstrekken aan de armsten, ongeacht geloof of afkomst. Daarnaast verzorgt Yad Elie op vele manieren voorlichting over gezonde voeding aan leraren en ouders. De kans op een gezonde ontwikkeling voor kinderen wordt op deze manier vergroot.

Geen kind mag hongerlijden in het land van melk en honing.’ Dat vinden de mensen van Yad Elie, en deputaten zijn het roerend met hen eens. Deputaten werken in dit project nauw samen met het Centrum voor Israëlstudies (CiS). Wie dagelijks een gezonde maaltijd moet missen, kan zich niet goed ontwikkelen, zowel lichamelijk als geestelijk. Yad Elie biedt Arabische en Joodse kinderen op school een gezonde maaltijd aan. Daarnaast krijgen onderwijzers en ouders voorlichting over het belang van goede voeding.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.