Preek van de week, zondag 11 juni

Voorganger: Ds. J. Maasland Géén andere God
De tekst van vandaag: 2 Koningen 5 : 1 – 19a
De bijbel is het boek van het Leven (met een hoofdletter), maar ook van het leven (met een kleine
letter). Het heeft alles te maken met ons leven van alle dag. God zoekt ons kleine mensen op en
verbindt Zijn naam aan ons. Daarvoor is de bijbel geschreven.
Het verhaal van Naäman is een voorbeeld, dat laat zien hoe God betrokken is. Hij laat Zijn macht zien
aan een legeroverste. Een niet voor de hand liggende keuze.
Wij zijn geneigd om naar de koning, de machthebber te kijken, maar in de bijbel gaat het daar niet
om. Het gaat om de God van Israël.
Naäman de machthebber is ziek en dat maakt hem onrein. Iedereen probeert hem te mijden. Het
meisje bij hem thuis zegt niet “Eigen schuld dikke bult”. Zij wenst Naäman genezing. De koning van
Aram stuurt een bericht aan zijn gelijke, de koning van Israël. Als die in paniek raakt, geeft Eliza aan,
dat Naäman maar bij hem langs moet komen.
Eenmaal daar krijgt Naäman een koude douche. Eliza komt niet eens zelf naar buiten. Naäman is in
zijn eer aangetast en loopt boos weg. Maar zijn mensen weten hem te overhalen om toch in de
Jordaan te baden.
Hij komt rein uit de Jordaan en zegt tegen Eliza: Nu weet ik, dat er geen god is dan de God van Israël.
Dan de vraag: Kan ik nog met mijn koning mee naar de tempel van Rimmon? Eliza zegt: Ga in vrede.
Is dat een vrijbrief voor heidendom? Nee, Het is God die zich bekend maakt. Het Leven komt het
leven binnen en daarin ervaren we de macht van deze God.
God is ook aanwezig in ons leven, ook zonder dat wij het merken. Het maakt ons niet onaantastbaar
en we zijn daardoor ook niet verheven boven anderen.
Het maakt ons wel tot mensen met hoop, tot mensen die in hun hart de vrede meedragen omdat
God zelf Zijn vrede heeft gegeven.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.