Preek van de week, zondag 2 juli

Voorganger: Ds. J. van Mulligen Eerherstel
De tekst van vandaag: Psalm 62


In de psalm (van David) staat: “Onze redding is bij God”, maar er staat ook “mijn eer” is bij God. De
psalm mag gelezen worden tegen de achtergrond van het verhaal van Absalom. David wordt
vernederd en moet het veld ruimen. Hij zoekt zijn rust bij God.
God rekent je er niet op af als je je zondig, gering en klein voelt. In Jezus heeft God de schade
weggenomen. Je mag mens zijn zoals God het heeft bedoeld, als een eerbaar schepsel van God.
Daar waar God niet wordt geëerd, komt de menselijke eer onder druk te staan. Wie presteert wordt
gewaardeerd, maar als je beperkt bent, hulpbehoevend of in schuldsanering terecht komt tel je niet
meer mee. Je wordt uitgelachen omdat je een fout maakt of je wordt te kijk gezet of gepest. Er is
heel wat ellende voor mensen “aan wie geen eer te behalen is”. Wie niet scoort wordt al gauw uit de
hoogte bekeken.
Griekse goden waren er op uit om nietige schepselen klein te houden. De God van de bijbel is
onvergelijkbaar anders. Hij wil mensen zelfs aandeel geven in de glorie van Zijn schepping. Hij geeft,
hoeveel of hoe weinig gaven en talenten je ook ontvangen hebt.
We moeten wel Gods grootheid en majesteit erkennen. Er is een hemelsbreed verschil tussen
Schepper en schepsel. Wie zijn wij om tegen God te zeggen of Hij het wel of niet goed doet of Hem
dingen verwijten, die het gevolg zijn van menselijke tekortkomingen.
Bij God is onze redding en eer. Redding van de mens is eerherstel, Goddelijk eerherstel. We mogen
met Hem werkzaam zijn in Zijn schepping.
We moeten stoppen om mensen te beoordelen om wat ze hebben, kunnen of presteren.
God verheugt zich over de schoonheid van Zijn schepping. Zo verheugt Hij zich ook over ieder, door
Jezus gered mens. Ondanks alle ellende in deze wereld mogen wij geloven in wat God voor ons in
petto heeft. Noem het eerherstel. Dankzij Jezus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.