Preek van de week, zondag 23 juli

Voorganger: Br. A.C. Nieman Geloven in wat je nog niet ziet
De teksten van vandaag: Hebreeën 11 : 1 – 19 en Hebreeën 12 : 1 en 2


We mogen leven met de belofte van God, dat Hij alles nieuw maakt. Maar niet alles wat God belooft
zien we in ons leven werkelijkheid worden. Ons geloof wordt gebouwd, al is de weg die we gaan vaak
niet duidelijk. Je bouwt verder omdat je toeleeft naar wat je voor ogen hebt.
De tekst van vanmorgen zegt het zo. Geloof is de zekerheid, dat alles waar wij op hopen
werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
Om dit geloof kracht bij te zetten, wordt een lange lijst geloofsgetuigen genoemd. Abel, Henoch,
Noach, Abraham en vele anderen.
Zij zijn allemaal in geloof gestorven. Naast alles wat ze hebben ontvangen, hebben ze ook veel van
wat hun beloofd is tijdens hun leven nog niet gezien. Zij hadden een gemeenschappelijk vertrouwen,
dat God niet loslaat wat Hij begint.
Kunnen wij het? Vol vertrouwen op weg gaan met Gods belofte vanuit het geloof, dat Hij die
waarmaakt?
Kunnen wij geloofsgetuigen zijn, een voorbeeld voor anderen door te leven uit Gods belofte?
Durven we ons er aan toe te vertrouwen? Geloven in wat je niet ziet door te kijken naar Jezus.
Hebreeën 11 laat ons zien dat het aan komt op zeker weten in vertrouwen, dat God vast houdt aan
Zijn belofte voor ons.
Dat gaat niet zonder strijd. Het op weg zijn in het geloof heeft ook iets van een wedstrijd, van
inspanning, van gefocust zijn, en mijden van alles wat je verzwakt en afleidt
Ga op weg als in een wedstrijd met inspanning. Je strijd tegen alles wat je kan afhouden van je doel.
Kijk in die strijd niet naar je eigen kunnen, maar kijk naar Jezus. Wat Hij voor u, voor jou heeft
gedaan. Hoe Hij mens werd en in ons midden kwam. Hoe hij vol bewogenheid omzag naar gewone
mensen zoals u en ik. In Jezus’ overwinning over dood en graf ligt de garantie van al Gods beloften.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.