Preek van de week, zondag 30 juli

Voorganger: Ds. A.Th. van Olst Hoe zit het met … jou?
De tekst van vandaag: Lucas 13 : 22 – 30


Geloven betekent niet dat je antwoord krijgt op al je vragen. Het is leven met openstaande vragen,
met vertrouwen op Gods belofte.
In de tekst lezen we een indringende vraag. Hoeveel mensen krijgen toegang tot de Hemel? Jezus
buigt de vraag om van de derde naar de tweede persoon en maakt het daardoor persoonlijk. Hoe zit
het met jou?
De vraagsteller is in verwarring. Enerzijds wordt er in de bijbel gesproken over samenstromen van
oost en west en noord en zuid, maar anderzijds ook werd door de profeten gezegd, dat het wel echt
om bekering moest gaan.
Hoe gaan we om met de gedachte dat er mensen verloren gaan?
Je hebt het geloof in Jezus Christus nodig. Laat het iets van je hart zijn. Het kost inspanning. “Doe alle
moeite” Het komt er op aan dat je je op de juiste levensvragen richt.
“De deur is nogal smal” lijkt in tegenstrijd met “De poorten staan wijd open”.
Er zullen mensen buiten staan. Niet omdat de deur zo klein is, maar omdat je alleen op Gods manier
binnenkomt, niet op je eigen manier. Alleen met overgave aan Hem.
Je loopt het risico om buiten te blijven staan als je de poort wel van alle kanten bekijkt, maar er niet
door naar binnen gaat.
De mensen, die buiten blijven, knarsetanden. Daar zit iets van wroeging in. “Had ik maar de juiste
vraag gesteld; had ik maar naar binnen gegaan”. Stap vandaag nog binnen. Er komt een moment dat
de deur dicht gaat.
In alle scherpte van Zijn antwoord ziet Jezus ook Jeruzalem en Zijn komende oordeel en het verdriet
om hen die buiten blijven. Hij heeft voor ons de prijs betaald en de deur wijd open gezet.
Zoek Hem en ga binnen, neem Zijn genade met beide handen aan.
Geloven betekent niet dat alle vragen opgelost worden. Jezus zegt: leg de vragen in mijn hand en
kom binnen, het is de hoogste tijd.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.