Preek van de week, zondag 13 augustus

Voorganger: Dhr. H.J. Takken Rijk zijn bij God
De tekst van vandaag: Lucas 12 : 13 – 21
Schatrijke mensen kunnen desondanks ongelukkig zijn en arme mensen zonder dure bezittingen
kunnen daarentegen ondanks alle moeiten toch gelukkig zijn.
Geld maakt niet gelukkig, maar zonder geld ben je ook niet gelukkig. Je bent dan afhankelijk van hulp.
In psalm 73 is de schrijver jaloers op mensen die het heel goed hebben. Maar in vers 16 en 17 lezen
we “totdat ik Gods Heiligdom binnenging en op hun einde lette”. Houdt het einddoel dus voor ogen.
Geld en goed kun je niet meenemen na je dood. Wie jaagt naar rijkdom, valt in veel verzoekingen.
Laat je leven er niet door beheersen Dat is de boodschap van de gelijkenis van de rijke dwaas.
De Tien Geboden zijn er niet om onze vrijheid in te perken, integendeel. Ze beginnen met woorden
van bevrijding. God heeft Zijn volk uit de slavernij bevrijd. Jezus spreekt en treedt op in het verlengde
van dit denken. Hij wil naar de bron van het probleem. Pas op voor hebzucht. Je kunt overvloed
bezitten, maar je leven is niet je bezit. Hij richt zich daarbij tot de menigte en dus ook tot ons. Het
land heeft veel opgebracht en de landheer vraagt zich af waar hij alle opbrengst moet opslaan. Hij
heeft een probleem omdat hij te veel heeft. Rijke mensen kijken veelal niet naar anderen, maar zien
alleen zichzelf.
Ook ons leven is vaak gericht op het hebben van dingen, maar je wordt bepaald door wie je bent en
niet door wat je hebt. Vraag je een af: Wie ben ik nu echt? Het kan helpen bij verstoorde
verhoudingen. Dat is wat Jezus bedoelt. Eerlijk zijn, trouw zijn er zijn voor je naaste. Dat kost wel wat,
maar het is de liefde die de bijbel ons leert.
De vraag is: Zijn we rijk bij God? Zijn we dankbaar om een kind van Hem in deze wereld te zijn? Dan
ben je minder met jezelf bezig en denk je juist aan anderen die het wellicht minder hebben.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.