Preek van de week, zondag 24 september

Voorganger: Ds. M. Bot David op de vlucht, Onder druk ontstaan diamanten
De tekst van vandaag: 1 Samuel 21 : 10 – 22 : 5


David is gezalfd, maar is nog geen koning. Saul wil zijn plaats niet afstaan aan David. Hij vlucht
uiteindelijk naar het buitenland. Maar ook daar wordt David herkend. Hij doet zich voor als een
waanzinnige. En dat is wat hem redt. Het is al de tweede twijfelachtige actie waarbij hij zich tijdens
zijn vlucht anders voordoet dan hij is. Is zijn gedrag te rechtvaardigen?
Dat is moeilijk te zeggen. Wij hebben veelal de neiging om veroordelend naar een ander te kijken,
maar wij hoeven geen rechter te zijn. Dat is God.
Onder druk komt in het volgende stuk een diamant tot bloei. David verschuilt zich en vervolgens
sluiten allerlei mensen met problemen zich bij hem aan. Waar hij eerder leider was van de
elitetroepen van koning Saul, wordt David nu de leider van dit bijzondere groepje van mensen uit de
onderste lagen van de maatschappij.
Hier worden wij geoefend om Jezus te zoeken tussen armen en behoeftigen.
David heeft dit niet opgezocht. Het komt op zijn pad. In deze moeilijkheid blijft hij op God
vertrouwen “tot ik weet, wat God met mij voor heeft”.
Dan zegt de profeet: Ga naar Juda, dichter naar Saul. David begrijpt het niet, maat luistert wel naar
de profeet.
Ook voor ons geldt vaak: God, waarom gaat U deze weg met mij? We weten het niet, maar het is
Gods weg. Laat het maar aan Hem over. In Zijn hand is het veilig.
Wat je bij David ziet, zie je ook bij Jezus. Ook Hij zag om naar mensen met moeiten. God zegt:
Vertrouw mij ook als je het niet begrijpt en kijk naar Jezus. Hij gehoorzaamde en nu is hij voor allen
die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Zo zien we in David iets van Jezus. En Jezus is
onze held en ons voorbeeld.
We willen U volgen Heer Jezus heel eenvoudig stap voor stap achter u aan. Zo gaan we onder druk
diamanten krijgen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.