Preek van de week, zondag 1 oktober

Voorganger: Ds. D. Quant Pas op, gevaar!
De tekst van vandaag: Numeri 9 : 22 – 10 : 10


Een groot deel van ons leven bestaat uit routine. Tot er iets gebeurt, dat je in verwarring brengt. Je
kunt dan de weg kwijt raken. Dat kan ook in het geestelijk leven gebeuren. Het kan routinematig
worden. Als je jong bent en net belijdenis hebt gedaan is dat risico nog niet zo groot. Je geloofsleven
bloeit. Maar na verloop van tijd kan daar zo maar de klad in komen. Het wordt routine en dan kan
het geestelijk leven uitdoven.
In de tekst verblijft het volk Israël bij de berg Sinaï. Mozes krijgt opdracht van God om 2 trompetten
te maken. Die moeten worden gebruikt aan te geven wanneer ze verder trekken. Maar ze kunnen
ook als alarmsignaal worden gebruikt. Dat geldt voor in de woestijn, maar ook voor de tijd in het
beloofde land.
De trompetten zijn er dus om gevaar aan te geven. Tegenwoordig hebben we daar sirenes voor. Die
loeien bij bijvoorbeeld een grote brand of zoals in Oekraïne bij gevaar door een luchtaanval.
God zegt: Je kunt je niet alleen indekken tegen gevaar. Hij wil het weten als wij in gevaar zijn. Hij wil
ons helpen, maar de vraag moet wel van ons komen.
Hier klinkt al een beetje de naam van Jezus doorheen. Jezus wil ons van gevaar verlossen en ons
stapje voor stapje naar het beloofde land leiden.
Wij staan bloot aan allerlei gevaren. We zijn als christelijke gemeente een minderheid, nieuwe
wetgeving is soms niet in lijn met Gods bedoeling. Of de milieucrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis.
God zegt: Let op, wakker blijven! Zoek samen in Christus naar oplossingen.
Jezus Christus stierf, zag zijn vijanden in de ogen en triomfeerde. Wij zitten nog in de strijd in de
kracht van de opgestane Heer en moeten nog door tot de laatste bazuin heeft geklonken. Dan is er
voor hen, die aan Christus toebehoren, bevrijding en voor Zijn vijanden het eindsignaal.
Nu nog oppassen en opletten voor de signalen. Straks in een grote stoet naar Gods Koninkrijk.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.