Preek van de week, zondag 15 oktober

Voorganger: Ds. M. Hogenbirk Vreugde, spontaan of opgelegd?
De teksten van vandaag: Filipenzen 3: 17 – 4 : 7 en Prediker 4 : 1 – 7


Beleeft u vreugde als opgelegd of spontaan? Christenen zijn niet perse vreugdevolle mensen.
Geloven is ook blij zijn. Sommigen vinden dat blijdschap spontaan moet zijn. Kan het ook opgelegd
zijn? Is het dan niet alleen uiterlijke schijn? Vreugde moet van binnenuit komen. Een eigen opwelling
uit vrije wil. Is het een keuze? Kun je het willen? Filippenzen 4 zegt: Laat de Heer uw vreugde blijven.
Het staat er in de gebiedende wijs. Je MOET het zijn. Zo ook: Laat je leiden door de Geest. Als je dat
doet, volgt ook de vrucht van de Geest.
Laat jij je leiden door de Geest? Dan maak je een keuze en geeft je commitment. Laat je het dan ook
blijken? Je moet er wel 24/7 in volharden. Bidt er om. Het zou steeds je eerste gebedspunt moeten
zijn. Het is de vrucht van de Geest, die in jou tot uiting komt. Het is anders dan “plezier”. Paulus
schrijft de brief aan de Filippenzen terwijl hij in de gevangenis zit. Toch heeft hij het over vreugde.
Vreugde is het tegenovergestelde van verdriet. Het komt diep van binnenuit. “Laat de Heer uw
vreugde blijven.” Wat betekent Jezus Christus voor jou? Verblijdt u IN de Heer. Zoals bij een
wandeling in het bos. Je geniet van het beeld, de rust en het geluid.
Genade is dat je ruimte krijgt, dat het leven je gegund wordt. Jezus geeft ons ruimte. Welke ruimte?
Hij verlost ons uit de gevangenis van het kwaad. Het kwaad heeft geen zeggenschap meer over ons.
God stelt ons in de gelegenheid om het goede te doen. De Vruchten van de Geest klinken niet
vreemd. Ze horen bij ons als mensen. Maar ze zijn ons afgenomen en we moeten ze weer
terugkrijgen. Leven we met de Geest? Danken we en vragen we? Lachende ogen, een sprankeling
soms dwars door tranen heen. Je kiest te leven in de ruimte die Jezus Christus voor ons heeft
gemaakt.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.