Preek van de week, zondag 8 oktober

Voorganger: Ds. B. Loonstra Ons gevoel tegenover God
De teksten van vandaag: Klaagliederen 3 : 40 – 59 en Lucas 18 : 9 – 14


We willen graag iets goeds doen. Het geeft ons voldoening en zelfvertrouwen. Maar hoe staat ons
goede gevoel in relatie tot God? Misschien zouden we het vaker moeten hebben over onze houding
tot God.
De gelezen gelijkenis is zo bekend, dat we wel denken te weten wat Jezus hier bedoelt. Hypocrisie
tegenover oprechtheid. Maar wat Jezus hier echt bedoelt heeft te maken met onze houding
tegenover God.
Als we keuzes maken, hebben we daar redenen voor. Een positief voorbeeld: Je hebt een eenzame
tante bezocht en denkt: Ik heb er goed aan gedaan. Maar stel, je hebt haar niet bezocht omdat je
geen tijd had. De oorzaken kunnen zwaarwegend zijn, maar voor God is dit zelfrechtvaardiging. Zodra
je denkt : Dat moet God toch wel goed van mij vinden, wordt het zelfgenoegzaamheid. De Farizeeër
dankt God, voor alles wat hij goed doet. Wij zeggen: Dank, dat ik niet ben als die Farizeeër. Maar dan
zijn we uiteindelijk niet veel beter.
De tollenaar huichelt niet. Hij zoekt geen excuses. Hij ziet zijn foute bestaan voor God onder ogen.
Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en andersom. Ootmoet tegenover hoogmoed. Onze
daden zijn vaak een mengeling van goed en fout in die zin.
Iedereen kent wel situaties, waarin mensen “breken”. Emoties nemen dan de overhand. Breken voor
God past bij een nederige houding. Er is er maar één voor wie die verootmoediging niet nodig was:
Jezus. Hij vernederde zichzelf om ons te verhogen.
Bouw je zelfbeeld op basis van God. Zijn liefde is een stevige basis. Hij laat je niet vallen ook al val je
zelf wel. Wie zichzelf vernederd onder de machtige hand van God, zal verhoogd worden. Erken het
foute deel van je manier van leven. Maak jezelf klein, dan kijk je ook niet neer op een ander.
Wij zijn niet vrijgepleit, maar het moet je niet ontmoedigen. Jezus pleit ons vrij. De spiritualiteit van
de nederigheid. Hij zal je verhogen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.