Preek van de week, zondag 12 november

Voorganger: Ds. M. Oppenhuizen
Thema: Gods bescherming
De tekst van vandaag: Psalm 121 en Thessalonicenzen 5 : 15 – 24
God beschermt en bewaart. Niet dat je dan geen bulten en builen zult oplopen. Iedereen raakt
beschadigd door het leven. God kan heel veel toelaten in een mensenleven. Het gaat je, ook als
christen, niet altijd voor de wind.
De bijbels is wat dat betreft realistisch. Er komen veel beschadigde mensen in voor. Iemand heeft het
eens zo uitgedrukt: “Je kunt wel vallen, maar niet uit Gods hand”, want bij God is iedereen kostbaar,
beschadigd of niet. Hij gaat daarin heel ver. We zijn soms slachtoffer, maar soms ook daders.
Jaloezie, verbittering en hebzucht hebben ook ons in de greep. We dalen daardoor echter niet in
waarde voor God. Al krijgen we een rafelrandje. Hij wijst ons niet af maar biedt ons Zijn troost en
vergeving.
Hij zoekt ons op en vergeeft. Het ligt niet aan Hem als een mens op de schroothoop belandt. De doop
beeldt uit, dat God van ons houdt. Het water staat symbool voor het reinigen van de zonden. Dank zij
Jezus woont de Heilige Geest in ons. Wie zich door God laat bewaren, mag wonen in zijn liefde.
Bewaren betekent niet, dat ons niets overkomt. Als ons iets overkomt, kan de gedachte opkomen
van “God kijkt wel om naar anderen, maar niet naar mij.”
De doop bevestigd niet alleen de band met Christus maar ook met de gemeente. In de gemeente
moeten de leden elkaar ondersteunen. God is getrouw en geduldig. Als we Zijn woorden spreken
ontdekken we ook wie Hij is. In de samenkomsten horen we samen wat God vindt. De liederen laten
zien, wie Hij is. Er moet ruimte zijn om elkaar in Christus te vinden. Ook bij twijfels, vragen of onze
pijn. We moeten ons daarin kwetsbaar durven opstellen. We moeten ons voor elkaar inzetten zonder
je op te dringen en zonder te mopperen.
Laat je door God beschermen en bewaren. Dien daarin elkaar en God zelf wordt dan hoe langer hoe
meer waard voor ons.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.