Preek van de week, zondag 19 november

Voorganger: Ds. D. Visser Vrede
De tekst van vandaag: Galaten 5 : 19 – 26

Vandaag hebben we het over de vrede als vrucht van de Geest. Vrede is schaars in onze tijd.
Paulus maakt een tegenstelling tussen de Vrucht van de Geest en de praktijken waartoe de aardse
begeerte aanzet, zoals ontucht, zedelooshed, vijandschap, jaloezie, rivaliteit.
Als je al die negatieve dingen samenvat, kom je tot liefde voor jezelf, egoïsme.
Daartegenover staat de Vrucht van de Geest, de LIEFDE.
De LIEFDE kun je vergelijken met een diamant. Die heeft vele facetten en ziet er van verschillende
kanten anders uit, één geheel door God gegeven.
Die LIEFDE moet je hele bestaan domineren, zodat je vrede hebt met wie je bent en wat je hebt. Dat
kunnen wij alleen bereiken, door open te staan voor de vrede die Jezus heeft gebracht, een geschenk
van God. Dan ontdek je dat er niemand ooit zoveel liefde heeft gegeven. Het uit zich in Genade. Wij
gaan voortdurend in de fout, maar God houdt ons vast en gaat met ons mee.
In de bijbel wordt op verschillende plaatsen over vrede gesproken:
In Kolossenzen 1 staat: “Christus brengt vrede met Zijn bloed aan het kruis”. Hij ging bewust die weg.
Die daad zette alles op zijn kop en maakte alles nieuw.
In Efeze 2 staat: “Hij is onze vrede”. Joden en niet-joden moeten beide in Hem tot vrede komen.
In Filipenzen 4 staat: “De vrede van God gaat alle verstand te boven”. Wij kunnen Gods gedachten
niet bevatten, maar mogen wel met ons meedragen.
In Mattheüs 5 staat: “Zalig zijn de vredestichters”. Het leven is niet alleen consumeren. We moeten
met Gods liefde aan de slag. We moeten als vredestichters door het leven gaan.
In Galaten 5 staat “Dien elkander door de liefde”. Dat moet ons doel zijn en daarvoor moeten we
bidden om Gods leiding in ons leven. Dan verdwijnt haat en nijd en komt er vrede in ons hart.
Christus is er en Zijn Geest is er om ons te leiden. Laten we dan ook met de Geest wandelen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.