Preek van de week, zondag 26 november

Voorganger: Ds. D. Visser Hou vol!
De tekst van vandaag: Hebreeën 11 : 13 – 16 en 12 : 1 – 3


Samenvattend komt Hebreeën 12 : 1 – 3 neer op het volgende:
 Wij zijn door een menigte geloofsgetuigen omringd.
 Wij moeten de zondelast, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen.
 Laten ook wij met volharding de wedstrijd lopen, die voor ons ligt.
 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus de “grondlegger en voltooier” van het
geloof.
 In plaats van de vreugde, die Hij had in de Hemelse heerlijkheid, heeft Jezus onder het kruis
volhardt en de schande ervan aanvaard.
 Laat tot u doordringen hoe Hij heeft volhard, toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten,
opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.
Het woord volharding vormt de hoofdmoot van de tekst. Waarvoor en voor hoe lang?
God zegt tegen ons: Er komt een einde aan de zonde en ellende. Als je in Jezus gelooft, is dat
eigenlijk al begonnen. Hij wil dichtbij zijn met Zijn troost en kracht. Ook in tijden van ellende. Er is
perspectief.
De Hebreeën geloofden het wel, maar raakten teleurgesteld en aan het twijfelen. De uitdaging is om
toch vol te houden. Zij hadden last van traagheid in het geloof; je slaat de kerk een keer over, of je
gebed.
Bij de hardloopwedstrijd uit de tekst zijn Abraham en andere geloofsgetuigen geen toeschouwers. Zij
hebben de finish al gehaald. Die finish halen is niet een prestatie van ons. Kijk en luister naar Jezus..
Hij heeft het fundament gelegd en Hij is ook de voltooier van ons geloof.
De tekst geeft ook de kern van het evangelie weer: Jezus was bij Zijn Vader. Hij had daar kunnen
blijven, maar Hij heeft die heerlijkheid verruild voor de vloek (het kruis) en Hij heeft volgehouden. Hij
heeft het laten gebeuren en toen Hij is opgestaan is Hij teruggegaan naar Zijn Vader.
Houdt het oog daarom gericht op Hem. Ondanks wat mensen Hem hebben aangedaan heeft Hij het
heilswerk volbracht. Naar Hem opzien in geloof geeft kracht. Hou vol door het geloof in Hem.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.