Deurcollecte zondag 26 november 2023

Zondag 26 november 2023 collecteren wij voor een project in Peru. Het savanne-achtige bosgebied in het noorden van Peru takelt in rap tempo af door uitputting. De bossen veranderen in woestijn en verliezen hun unieke biodiversiteit. A Rocha Peru wil dit proces omkeren en zet in op herstel, behoud en bescherming van het regenwoud en ecosysteem. De lokale bevolking is afhankelijk van de bossen voor voedsel, water en inkomen. A Rocha ondersteunt hen hoe ze de bossen op een duurzame manier kunnen gebruiken zodat ze toch inkomen blijven genereren. (projectnummer PER153 bosbehoud).

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project. 

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.