Deurcollecte, zondag 31 december

Zondag 31 December (oudejaarsdag) is de diaconale collecte bestemd voor Stichting HIP. HipHelpt koppelt in diverse locaties in Nederland dagelijks hulpvragen aan vrijwillige hulpbieders. Mensen met een hulpvraag hoeven niet te betalen voor de hulp die zij ontvangen. Zij hebben namelijk zelf niet de financiële middelen om de hulpvraag op te lossen. Hebben ze dat wel? Dan verwijst HIP  hen door. Om te zorgen dat in de HipHelpt locaties hulpvragers geholpen kunnen worden is er een landelijk servicepunt met betaalde krachten. Dit team ondersteunt de HipHelp locaties met o.a. training, Pr-materialen en het matchingssysteem. Daarnaast wordt er gebouwd aan nieuwe locaties. Zelf iemand helpen via Hip kijk dan op de site van HipHelpt Amersfoort: https://hiphelpt.nl/amersfoort

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project. 

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.