Preek van de week, zondag 24 december

Voorganger: Ds. A. Dingemanse God geeft adventsgeloof
De tekst van vandaag: Lucas 1 : 5 – 25 en 57 – 64


Vandaag gaat het over hoe God werkt in onze persoonlijke geschiedenis en in ons geloof.
Zacharias is een ongelovige gelovige, die wordt ingeschakeld in Gods plan.
Het woord “evangelie” betekent “een totale verandering”. Iets om blij van te worden. Die
verandering begint bij een stel oude mensen in wiens leven het gebed heel belangrijk was. Fijne
christenen zouden we vandaag zeggen. Ze hadden geen kinderen. Zacharias mocht in de tempel het
reukoffer brengen. Het hoogtepunt in het leven van een priester. Buiten staan de mensen te bidden
om Gods ingrijpen, om Zijn redding. Dan verschijnt Gabriël en zegt: Jouw gebed om een kind te
ontvangen is verhoord. Jij krijgt een zoon, die de komst van de Redder zal voorbereiden. Zacharias is
in de war. Hij kan het niet geloven. De leeftijd, waarop Elizabeth en hij kinderen konden krijgen is al
lang voorbij. Maar God hoort onze gebeden en onthoud ze en verhoort ze op Zijn tijd.
Omdat Zacharias het niet gelooft, wordt zijn stem hem ontnomen. God brengt soms iets moeilijks in
ons leven om ons geloof te versterken.
De geboorte van Johannes was onderdeel van Gods plan. Hij overziet het geheel en gebruikt Zijn
kinderen in de aanloop naar de komst van Zijn koninkrijk.
En hij schakelt ons in. Reken er maar op, dat als God iets in ons leven doet, dat hij een doel met je
heeft.
Zacharias en Elizabeth hebben de taak, die God hun gaf, geaccepteerd. Ze noemen hun zoon, in
tegenstelling tot de traditie, Johannes. De engel heeft het 9 maanden eerder voorgeschreven en
Zacharias gehoorzaamt omdat hij gelooft in Gods plan. Dan is zijn spraak weer terug en volgt een
lofzang op de Heer.
Herkennen wij dat? Dankbaarheid en blijdschap als we merken dat God in ons leven werkt? Laten we
bidden en zingen, dat Gods licht ons komt beschijnen, dat wij geloof krijgen doordat Jezus is
gekomen om Gods vergevende liefde te laten zien. God is er en Hij laat nooit meer los.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.