Preek van de week, zondag 7 januari

Voorganger: Ds. J. Maasland Bestaat er zoiets als een nieuw begin

De tekst van vandaag: Jesaja 55 : 1 – 11 en Marcus 1 : 1 – 13


Vandaag gaat het over de eerste verschijning van Jezus Christus in het openbaar.
Marcus noemt het “Het begin van het evangelie van Jezus Christus”.
Wat je ziet, schrijft hij, is al eeuwen eerder voorzegd door Jesaja toen hij zei: Ik heb het niet over
brood of melk of wijn. Waarom geeft u geld uit aan wat niet verzadigen kan? Jesaja roept iets
wakker. Is jouw dagelijks leven nou alles of is er meer?
In die traditie stond ook Johannes de Doper. Hij sprak tot iedereen over je fouten erkennen en God
als getuige oproepen, dat je een nieuw begin wil maken. Je laat het water zich boven je sluiten en
komt schoon weer boven. Maar, zegt Marcus: Ik vraag je aandacht voor één mens, Jezus.
Jezus komt naar Johannes, de wegbereider, maar niet om Johannes daarvoor te bedanken. Hij laat
zich als Zoon van God, die geen nieuw leven nodig heeft, dopen door Johannes. Hij gaat als de
mensen van Zijn tijd kopje onder in de Jordaan. Op het moment dat Hij weer boven komt gaat de
Hemel open en klinkt een stem: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.
Jezus, de redder der wereld, de Messias gaat de weg van ons mensen en zo verlost Hij. Hij deelt ons
leven en draagt onze schuld. Hij staat naast ons.
Wij gaan onze weg als mensen, die falen in veel dingen, maar grijp moed uit dit bericht. Het beginsel
van het evangelie van Jezus Christus, die ons in alle nood terzijde staat.
Jesaja verkondigde het heil en riep op tot bekering. Johannes doopte tot bekering, een nieuw begin.
Elke dag wil God opnieuw met ons beginnen. Dat Hij dat meent herkennen we in Jezus Christus, die
niet met een opgeheven vinger op ons af komt, maar die Zijn armen om ons heen slaat en ons leven
deelt. Door de dood heen opdat wij leven in dankbaarheid en vertrouwen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.