Deurcollecte zondag 25 februari

Zondag 25 februari is de diaconale collecte bestemd voor HCR.

De Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) is opgericht in 1994 en verleent geestelijke en materiële hulp aan de hulpbehoevenden in Roemenië. De Stichting HCR is een actieve organisatie, die initiatieven promoot en de zelfstandigheid van mensen zoveel mogelijk voorop stelt. Stichting HCR en de mensen die daarbij betrokken zijn, werken vanuit een Christelijke overtuiging. 

Voor meer info zie: https://www.stichtinghcr.org

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekening nummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project. 

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.