Preek van de week, zondag 17 maart

Voorganger: Ds. M. Oppenhuizen Dienen- zo gewoon, zo bijzonder
De tekst van vandaag: Marcus 10 : 35 – 45


Jezus diende heel zijn leven. Als je erover nadenkt, komt dienen heel veel voor in deze wereld. De
koffie na de dienst is een aaneenschakeling van dienen: Iemand verbouwd koffie, iemand plukt de
bonen, iemand brand de bonen, iemand maalt de bonen, iemand verpakt de koffie, iemand vervoert
de koffie, in de winkel worden de pakken in vakken gelegd, iemand zet de koffie. Er is een apparaat
voor nodig, en water en stroom en dat komt allemaal tot stand door mensen die er aan bijdragen.
We hebben anderen nodig.
Als we Jezus volgen, hebben we nog meer mogelijkheden om te dienen.
Jezus diende de mensen door hen te wijzen op het koninkrijk van God. Ouders dienen hun kinderen
door hen op te voeden in het christelijk geloof. Als je iets doet in de kerk dien je de gemeente.
Jezus diende ook door Zijn gedrag en door op een betrouwbare manier met mensen om te gaan.
Christenen zouden ook te herkennen moeten zijn aan hun gedrag door naast dienend ook oprecht en
betrouwbaar te zijn.
Jezus zette Zijn gaven in zoals genezing, kennis, wijsheid, profetie, barmhartigheid, bevrijding.
Wanneer wij onze gaven inzetten voor de ander zijn we aan het dienen.
Jezus vergaf en verdroeg de mensen om Hem heen en had geduld. Jezus helpt om te dienen. Daarin
hebben we Hem nodig.
Toch hebben wij een onbedwingbare neiging om te heersen, alles onder controle te hebben. Dat
komt deels voort uit angst voor wat wij denken dat mensen denken of voor het oordeel van God.
Het valt niet mee om als Jezus onder de mensen te zijn. Daarom helpt Hij. Hij gaf Zijn leven om ons
vrij te maken van angst en ons te verbinden aan Zijn Vader.
We kunnen ook slachtoffer zijn van overheersing en manipulatie. Laten we het kind in ons aandacht
geven, het troosten en bemoedigen en niet heersen. Dan komt er ruimte en vrijheid om de ander te
dienen vanuit liefde.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.