Preek van de week, zondag 7 april

Voorganger: Ds. M. Bot “Na Pasen, zinloosheid, zuchten en hoop”
De teksten van vandaag: Romeinen 8 : 18 – 25 en Jesaja 11 : 6 – 9
Pasen is het feest van het juichen, maar als je de kerk uit komt is er in de wereld niets veranderd. De
schepping zucht en lijdt pijn. De hele wereld piept en kraakt.
In de kerk juichen we, maar daarbuiten bloedt de wereld uit duizend wonden. Paulus verbindt
juichen en zuchten door Jezus zelf. Jezus ging eerst een weg van lijden, voor Hij de overwinning
behaalde. Wij zijn kinderen van God en hierdoor erfgenamen. Wij delen daardoor in Zijn lijden om
ook te kunnen delen in Zijn luister.
We juichen in de zekerheid van het kind van God zijn, maar zolang de erfenis nog niet is uitbetaald is
er ook een zuchten.
Wie met Pasen heeft leren verlangen naar die erfenis, moet ook zo kijken naar de schepping. Met
Pasen worden wij niet verlost uit de schepping. Die gaat met ons mee, want Jezus is Heer ook over
heel de schepping. Zij is mee opgenomen in Gods verlossingsplan.
Wat nu zo prachtig bloeit is allemaal vergankelijk. Bloesem komt en gaat, bloemen bloeien maar
even, vlinders leven maar kort. Het is de vloek die God over de aarde heeft uitgesproken bij de
zondeval. De zinloosheid is in de pracht van de schepping geslopen. De harmonie tussen mens en
schepping is verbroken.
“Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd.” Gods rijk zal komen
Op de paasdag stond Jezus op uit de dood met een verheerlijkt lichaam. Er wacht ook een
verheerlijkte schepping zonder gebrek.
Dat is de hoop, ook voor onszelf. Wij hebben als voorschot de Geest ontvangen. We worden verlost
van ons sterfelijk lichaam tot een verheerlijkt lichaam. Door het geloof is er hoop op de overwinning
op de dood.
Er is zoveel ellende, maar wij moeten volharden en ons niet van de wijs laten brengen. Jezus is
opgestaan in een verheerlijkt lichaam. Zonde en dood zijn overwonnen. De weg ligt open naar de
heerlijkheid die wacht.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.