Preek van de week, zondag 21 april

Voorganger: Ds. B. Loonstra Goedheid als vrucht van de Geest
De tekst van vandaag: Psalm 73


Bij goedheid kun je denken aan: effectief, boeiend, geluk hebben, lekker. Een containerbegrip dus.
De Goedheid als vrucht van de Geest staat niet voor boeiend of talentvol, maar voor moreel
hoogstaand. Het blijft wel en ruim begrip: liefde, vreugde, vriendelijkheid, goedheid, geloof. De mens
wordt in het Oude Testament nergens als goed omschreven. Daarentegen wordt God een en al
goedheid genoemd.
De vraag is Hoe kan Gods goedheid ook iets van ons worden?
Als je dichtbij God leeft, gaat Zijn goedheid jouw leven bepalen. De Geest verandert ons en laat ons
steeds meer op Jezus lijken.
Waar bestaat die goedheid in? Een goed gevoel kan een nuttige graadmeter zijn, maar is dat is lang
niet altijd.
Ons handelen is vaak gebaseerd op angst. Wij koesteren ons binnen onze comfortzone. Daardoor
doen we niet wat we misschien wel zouden moeten doen. Bij onenigheid op de ander af gaan om te
zien of je het weer goed kunt krijgen. Dicht bij God zijn is het allerbeste.
God verkwikt, inspireert en vernieuwd. Dat is de vrucht van de Geest. Het zit dus in het zoeken naar
en omgaan met God. Besef je afhankelijkheid van de Heilige Geest. Zet in de gemeente in op het
delen van de omgang met God met elkaar. Uit die goedheid komt vrucht voort. Het gaat er om, dat je
aan het leven met God en het leven vanuit de Geest voorrang geeft boven al het andere waar je goed
in bent. Dat moet allemaal dienstbaar zijn aan het leven met God. Deel in de goedheid van God. Het
betekent, dat je ook je kinderen bovenal de liefde van God wil meegeven. Die voorkeur voor God zit
er bij ons niet automatisch in.
Leven met God is veel loslaten. Waar liggen je prioriteiten? Bij aandacht en fijngevoeligheid? Zet
eigenbelang opzij. Jezus stelde zichzelf in dienst van de mensen. Dankzij Jezus is het mij goed om
nabij God te zijn, de bron van al het goede.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.