Deurcollecte, zondag 28 april

Zondag 28 april is de diaconale collecte is bestemd voor ZOA-vluchtelingenwerk. Dit is ook een van de goede doelen die door een gemeentelid is aangedragen. Op hun website (www.zoa.nl) staat de oproep:

“Wij geloven dat elk mens kostbaar is in Gods ogen. Daarom zetten wij in voor mensen op de vlucht. Samen zorgen we voor onderdak, eten, schoon drinkwater en psychosociale hulp. Of het nu gaat om Syrische vluchtelingen in Irak, Rohingya in Myanmar of ontheemden in Oekraïne. Helpt u mee? “

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project. 

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.