Preek van de week, zondag 12 mei

Voorganger: Ds. W.N. Middelkoop Wat doet Jezus tussen Hemelvaart en de wederkomst?
De tekst van vandaag: 1 Korinthe 15 : 12 – 28

Wat doet Jezus tussen Hemelvaart en de wederkomst? In de tekst komt een antwoord langs, dat niet
zo voor de hand ligt. Jezus is Koning in de hemel. In de tijd van de bijbel was een koning actief
betrokken bij het beschermen van zijn volk. We zien twee dingen:

 1. Wat Hij is gaan doen, toen Hij in de hemel kwam
 2. Wat Hij doet vlak voordat Hij op aarde terug komt.
  In Korinthe vroegen mensen zich af of de overledenen ooit weer zouden opstaan. Paulus zegt: Als je
  dat niet gelooft, valt het hele bouwwerk van het geloof om. Dan zou Jezus ook niet zijn opgestaan.
  Maar Jezus is wel opgestaan en alle gelovigen zullen dus achter Hem aan opstaan uit de dood.
  Toen Jezus in de hemel kwam, heeft Zijn Vader alles aan Zijn voeten gelegd en gezegd: Dat vertrouw
  ik Jou toe op grond van wat Je op aarde hebt gedaan. Alles ligt aan Zijn voeten, de hele wereld.
  Maar Hij is middelaar, redder. Zijn regering is genadig. Hij heeft het goed voor met Zijn gelovigen. Hij
  is bezig alle vijanden van God en van allen die in God geloven te verslaan.
  Op Goede Vrijdag heeft Hij de duivel de eerste beslissende slag uitgedeeld, maar nog niet alle
  vijandschap is verdwenen. Jezus is daarom hard aan het werk om de ene na de andere vijand te
  verslaan. Hij zal ze uiteindelijk allemaal overwinnen. Vlak voordat Jezus terug komt, zal ook de dood
  verslagen worden. Niemand sterft meer, geen afscheid meer, geen tranen meer.
  “Dan zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem, die alles aan zich onderworpen heeft”. Jezus legt
  Zijn middelaarschap af, want Zijn verlossingswerk zit er op. Dan komt Hij terug om de wereld nieuw
  te maken. Open uw hart voor Jezus zolang Hij Zijn middelaarsrol vervult. Wacht niet te lang. Als de
  vijand je aangrijpt, ga dan in gebed. Hij wacht u vol genade op.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.