Voorbedeteam

Home Activiteiten Voorbedeteam

Soms heb je behoefte aan gebed. Iedere zondag na de dienst zijn er kerkleden die graag met je willen bidden als je dat niet alleen wilt doen, of als je wilt dat er voor jou wordt gebeden. Je kunt spontaan gebed aanvragen, maar als je meer wilt weten of wil meebidden kun je contact leggen via mailadres: kcd@cgkamersfoort.nl

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.