Begroetingscommissie

Home Begroetingscommissie

Iedere zondag staat een drietal gemeenteleden in de hal van de kerk. Ze begroeten iedereen die binnenkomt. Zo wordt iedereen welkom geheten. Gasten worden aangesproken en zo nodig wegwijs gemaakt. Ook zijn deze gemeenteleden vaak het aanspreekpunt voor het beantwoorden van vragen. Mensen die voor het eerst in ons kerkgebouw komen, vinden dit prettig. Een groep van ongeveer 45 personen (jong en wat ouder) doet aan deze activiteit mee. 

Als je er iets voor voelt om mee te doen of meer informatie wilt, mail begroeting@cgkamerfoort.nl.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.