Nieuws – publiek

archive

Home Category : Nieuws - publiek

Een grote groep Oekraïense vluchtelingen wordt nu voor langere tijd opgevangen in opvanglocaties op de Zonnehof en de Plotterweg in Amersfoort. Daar is plek voor ongeveer 450 mensen. Wilt u als vrijwilliger op een of andere manier deze mensen helpen laat het ons dan weten. Via het Breed Diaconaal Overleg Amersfoort krijgen wij diverse hulpvragen.

Read More →

Sinds 2014 kent Amersfoort een tweejaarlijkse Bachdag. Alleen in 2020 kon de Bachdag niet gehouden worden. Dit jaar de 5e Bachdag. Daarom zal het ook nu weer een geweldig Bachfeest in Amersfoort worden. Een dag waarop jong en oud kunnen genieten van de muziek van Johann Sebastian Bach. In alle kerken en op andere plaatsen in de monumentale binnenstad wordt Bach gespeeld. Zo zijn er dit jaar ca. 15 locaties die samen goed zijn voor ca. 70 concerten. Het programma trekt elk jaar meer bezoekers uit de stad zelf, maar ook uit de andere plaatsen in ons land. In 2018 werden er 15.500 concertgangers geteld. Amersfoort is de enige plaats die echt laagdrempelig is. De toegang is bijna overal gratis.

De compacte binnenstad leent zich uitstekend voor dit evenement, dankzij de vele concertlocaties op loopafstand van elkaar, met als stralend middelpunt de monumentale St. Joriskerk. De bezoekers kunnen van locatie naar locatie lopen om het concert van hun keuze bij te kunnen wonen. Zo zijn er dit jaar ca. 15 locaties die samen goed zijn voor ca. 70 concerten. Het programma trekt elk jaar meer bezoekers uit de stad zelf, maar ook uit de andere plaatsen in ons land. In 2018 werden er 15.500 concertgangers geteld. Op de website https://www.bachdagamersfoort.nl/programma wordt duidelijk aangegeven welk concert er op welk moment in welke locatie zal worden gegeven.

Voor het eerst doen wij als Ichthuskerk ook mee aan dit evenement. Wij stellen onze deuren open om mensen te ontvangen die graag naar de muziek van Bach luisteren. Maar wij hopen ze ook nog iets mee te geven van het evangelie van Jezus Christus. In onze kerk worden 5 concerten gegeven, vanaf 11:00 uur op elk heel uur een concert. Zo hebben we bijvoorbeeld om 12:00 uur een concert van Marjon Strijk en Henk Veldman, die beiden in onze gemeente wel bekend zijn.

Wij nodigen graag iedereen uit onze gemeente, maar ook van buiten onze gemeente één of meer concerten bij ons mee te maken. Neem vrienden on/of kennissen mee naar onze kerk.

Met vriendelijke groet namens de regiegroep Missionaire Gemeente.

Read More →

Op zaterdag 14 mei zullen weer verschillende gemeenteleden zich in zetten voor onze naasten in Amersfoort. Zij hebben zich opgegeven om een deel van hun tijd te geven en te helpen bij projecten uitgezocht door de stichting Present. Wij wensen iedereen een succes deze dag.

Read More →

Op 11 juni staat de jaarlijke EO jongerendag gepland, dit zal gehouden worden in Ahoy Rotterdam.

Dit is een geweldig evenement, eigenljik een soort festibal, waar je lekker kan zingen en lol kan hebben ter ere van Hem.

Vanuit het JOCT willen we graag inventariseren of er interesse is om hier naar toe te gaan.

Deze oproep is aan alle jeugd (officieel vanaf een jaar of 12, maar ben je een jaartje jonger en wil je graag mee is dat ook geen probleem!). Als er volwassenen en/of begeleiders zijn die mee willen, horen we dat ook graag.

Inschrijven kan via het formulier voor EO jongerendag in het kozijn van de grote trap, of door een mailtje te sturen naar joct@cgkamersfoort.nl.

Het idee is om met een leuke groep vanuit onze kerk aan te sluiten bij andere amersfoortse kerken, en dan (afhankelijk van de groepsgrootte) met een bus die kant op te gaan!

Read More →

Soms glippen de dagen door je vingers en besef je je dat de 40 dagen tijd wel heel snel naderbij komt. Te snel om nog een geheel nieuwe opzet te maken. Daarom is dit jaar gekozen om de basis van het paarse boekje uit 2012 nieuw leven in te blazen.  De uitleg bij de Bijbelgedeelten zijn door een groepje gemeenteleden herschreven.

Er was  in 2012 gekozen voor  een thematische benadering: elke week heeft een thema. In zes dagen wordt zo’n thema wat nader uitgewerkt. Daarin kunnen uiteraard slechts enkele facetten aan de orde komen. Bij elk Bijbelgedeelte wordt een korte toelichting gegeven of wordt een hoofdmoment daaruit opgepakt. Ook zijn daar liederen en gedichten bij gezocht.

Als je iets goed wilt doen, bereidt je daar zorgvuldig op voor. Bijvoorbeeld op een ontmoeting, een sollicitatiegesprek, een examen of en feest. Je probeert  je in te lezen, of een goede outfit te vinden. Dat vergt enige inspanning.  Zo is dat ook met voorbereiding op Pasen  – het oudste en hoogste feest van de kerk. Daar zijn 40 dagen voor ingeruimd. Dagen van inkeer, bezinning en daardoor ook hoop en vreugde.

Dagen waarin we proberen een beetje dichter bij het grote geheim van verzoening en verlossing te komen en dat ons persoonlijk eigen te maken en te beleven. De diepte van wat de Heiland voor ons heeft willen doorstaan, kunnen we nooit ten volle peilen. Maar het resultaat daarvan mogen we wél kennen: het is een wonder iets te mogen proeven van verlossing en vernieuwing.

Opnieuw zal dit jaar het boekje zowel te lezen als te luisteren zijn.

Wij wensen iedereen een goede reis door deze veertigdagentijd.

Read More →

Als kerk van Jezus Christus hebben wij de opdracht naar buiten te treden, het zoutend zout te zijn en het licht op de kandelaar. Jezus zegt zelfs dat we het al zijn! In de Ichthuskerk kennen we een groep die zich bezighoudt met missionaire activiteiten. Velen denken dan aan evangelisatie. Maar missionair zijn omvat meer. Het gaat om wat wij te bieden hebben voor de samenleving. Dat betekent bijvoorbeeld herstel van relaties tussen God en mensen, tussen mensen onderling en tussen mens en schepping. Doordat we dit als gemeente samen doen komen we verder en kunnen we op betekenisvolle wijze invulling geven aan Jezus’ missie. Met zijn boodschap treden we naar buiten en zijn we een open en levende gemeente die gefundeerd op het evangelie van Jezus Christus relevant kan zijn voor de samenleving.

De regiegroep Ichthus missionair kon gehinderd door corona in de laatste bijna 2 jaar weinig activiteiten ontwikkelen. Er waren genoeg ideeën, zoals bijvoorbeeld Gluren bij de buren, maaltijd met onze buurt, meedoen met de Bachdag, opvoedcursus enz. Maar helaas… lock down op lock down. Tot deze zomer alle stoplichten op groen sprongen. We konden zelfs dansen met Jansen. Rond die periode vatten wij het plan op een kerstconcert met de bekende christelijke zanger Gerald Troost in de Ichthuskerk te organiseren. Dit zouden we dan samendoen met de organisatie “Zingen in de kerk”. Alle draaiboeken waren klaar, taken waren verdeeld, kortom medio november waren wij er klaar voor! Maar helaas, na de persconferentie van eind november bleek dat al het werk zowel bij ons als bij Zingen in de kerk naar de prullenbak kon worden verwezen. Heel erg jammer.

Doen wij dan helemaal niets met kerst? Jawel, zeker wel! De gezamenlijke Amersfoortse binnenstad kerken wilden voor kerst een flyer verspreiden met een uitnodiging voor de diensten van de kerken in het centrum van Amersfoort. Wij als Ichthuskerk deden dit jaar voor het eerst mee. De flyer zou een kerstgroet van de kerken zijn met op de achterkant de diensten met aanvangstijdstip. Maar hoe doe je dit nou in corona tijd, waarin slechts een zeer beperkt aantal mensen de dienst fysiek bij kan wonen. Gelukkig bleken alle kerken in de binnenstad te beschikken over de benodigde digitale hulpmiddelen voor streaming van de diensten. Daarom werd besloten bij elke kerk het website adres te vermelden, zodat mensen de diensten digitaal kunnen bekijken.

Op 18 december gingen wij dus op pad met flyers die we bij ongeveer 400 huishoudens in ons deel van de binnenstad hebben bezorgd. Hopelijk werd deze kerstgroet van ons aan de binnenstadbewoners op prijs gesteld.

Regiegroep Ichthus missionair.

Read More →

Is uw kind al twee jaar oud? Dan is het belangrijk dat u uw kind inschrijft voor een basisschool. Bij de keuze van een basisschool let u natuurlijk zowel op de kwaliteit van het onderwijs als op de identiteit. 

Bent u op zoek naar een basisschool die goed onderwijs geeft vanuit een Bijbelse visie? 

Wij heten u van harte welkom op de informatieavond van een van onze scholen!

Datum:            afhankelijk van de locatie

Tijd:                 20:00 – 21:45 uur (vanaf 19:45 uur is er koffie)

Op deze avond geven onze scholen een beeld van hun uitgangspunten, hun manier van werken, de rol van ouders binnen de school en de procedure van aanmelding. De avond is ook een goede gelegenheid om het schoolgebouw te bekijken en informeel kennis te maken met andere ouders.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.cordeoscholen.nl  Hier kunt u ook zien of de avond doorgaat ivm de corona-maatregelen.

GBS De Horizondinsdag 18 januariSportlaan 14
3828 AZ Hoogland
033 – 480 93 47
GBS Het Zwalouwnest donderdag 20 januariDarthuizerberg 133
3825 BN Amersfoort
033 – 472 08 20
GBS De Regenboogdonderdag 27 januariReinaartpad 1
3813 KM Amersfoort 033 – 476 78 83
Read More →

Tekst van de dag

Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.