Gipsy Mission

Home Gipsy Mission

De Ichthuskerk heeft reeds jaren een sterke band met de Stichting Gipsy Mission, die in dit gebied onder de zigeunerbevolking werkt. In 2010 verbond de Ichthus gemeente zich door middel van een diaconaal project aan de zigeunergemeenschap van Mezövári in Oekraïne. Een dorp in het grensgebied met Hongarije en Roemenië, waar Hongaars de voertaal is. Gipsy Mission is o.a. verantwoordelijk voor de exploitatiekosten van de extra onderwijsuren, goede voeding voor de kinderen, schoolmaterialen en energie. Leden van de Ichthuskerk brengen maandelijks een aanzienlijk deel van dit bedrag bijeen. Daarnaast worden er regelmatig werkvakanties met jongeren en acties georganiseerd. Denkt u ook aan een bijdrage? Bankrekening: NL40 RABO 0382 4825 57 t.n.v. Gipsy Mission te Renswoude. Contactpersoon binnen de gemeente: Martijn Wallet. Informatie of aanmelding: info@gipsymission.nl of op internet www.gipsymission.nl.

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.