Liturgiecommissie

Home Liturgiecommissie

Iedere vierde dinsdag van de maand komt de liturgiecommissie (LC) bij elkaar om de bijzondere en themadiensten voor te bereiden, door mensen (of soms een hele groep/club/commissie) te benaderen om mee te werken. Onze taak hierin is vooral coördinerend. Daarnaast bespreken we wat we kunnen doen om onze God nog meer te verhogen in de erediensten en hoe we de gemeente daar meer bij kunnen betrekken. Onze voorstellen leggen we vervolgens voor aan de kerkenraad. Andersom gebeurt het ook: de kerkenraad vraagt advies aan de liturgiecommissie over een bepaald onderwerp. Het leesrooster ‘op weg naar Pasen’ en de vesperdiensten rondom Goede Vrijdag en Pasen horen ook tot de verantwoordelijkheid van de liturgiecommissie. Samen met andere gemeenteleden gaan we in gesprek over de inhoud en de uitvoering hiervan. De Ichthusgemeente kenmerkt zich, naast het houden van ‘reguliere’ erediensten, onder meer door het organiseren van bijzondere c.q. themadiensten, diensten voor de jeugd en voor de kinderen. Dit door enthousiaste gemeenteleden. Het werk in de liturgiecommissie is boeiend en inspirerend! Wil je er meer over weten? Vraag het ons gerust via liturgiecommissie@cgkamersfoort.nl.

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.