Nieuwsbrief

Home Nieuwsbrief

Wekelijks verschijnt een nieuwsbrief, het L&M blad. Op donderdagavond via de mail en zondag in de kerk. Deze wordt om beurten verzorgd. Het L&M blad kent vaste onderdelen zoals de dank- en voorbeden, bloemengroet, oppasrooster en de agenda. Daarnaast ontvangen wij mededelingen van gemeenteleden. Wilt u een mededeling geplaatst hebben dan kunt u deze mailen naar redactielmblad@cgkamersfoort.nl of nieuwsbrief@cgkamersfoort.nl. Donderdagavond sturen we het L&M blad naar de mailadressen van de gemeenteleden. Andere gemeenteleden bezorgen de L&M bladen vrijdag bij gemeenteleden die thuis de dienst meeluisteren. Wilt u het L&M blad ook digitaal ontvangen dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen. 

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.