Van vroeger tot nu…

Home Van vroeger tot nu…

De Ichthusgemeente in Amersfoort behoort tot het Nederlands kerkverband van Christelijke Gereformeerde Kerken in ofwel de CGK. De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ontstaan in 1893. In dat zelfde jaar begint ook de geschiedenis van onze gemeente.

Hoe klein de gemeente de eerste jaren is, blijkt wel uit de weergave in de notulen van ledenvergaderingen en verkiezingen. In december 1894 nemen twaalf ‘manslidmaten’ daaraan deel; in 1915 zijn het er niet meer. In de decennia daarna groeit de gemeente van 420 leden in 1937 naar 700 leden in 2007. Op dit moment telt de gemeente zo’n 450 leden. Voor de kerkdiensten werden in de loop van de tijd diverse ruimten gebruikt, totdat op 16 maart 1967 de Ichthuskerk aan de Grote Haag 154 werd geopend.

Sinds 1916 heeft onze gemeente verschillende predikanten gehad die voor langere of kortere periode aan onze gemeente verbonden waren. Sinds 2017 is de Ichthusgemeente vacant. Wij hebben geen vaste predikant. Gelukkig zijn we gezegend met een paar emeriti predikanten als lid van onze gemeente en zijn predikanten van zustergemeenten bereid om voor te gaan in onze diensten. Maar we hopen dat we snel weer een eigen dominee krijgen.

Je leest hier de hele geschiedenis.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.