Wie zijn wij?

Home Wie zijn wij?

Ichthus, de betekenis
In de eerste eeuwen van onze jaartelling was de ichthus (Griekse woord voor vis) een herkenningsteken voor de christenen in Rome die zwaar vervolgd werden. De letters vormen samen de afkorting: Jezus (I) Christus (Ch), Gods (Th) Zoon (U), Redder (S). God werd gelijk aan de mens om ons te verlossen. Zo groot was zijn liefde. Met deze belijdenis staat de Ichthus gemeente in de wereld van vandaag. 

De Ichthusgemeente in Amersfoort hoort tot het Nederlands kerkverband van Christelijke Gereformeerde Kerken in ofwel de CGK.

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 450 leden waarvan een groot deel in een of andere rol actief is. Wij zijn een levendige gemeenschap. Onze leden komen uit Amersfoort en de wijde omtrek (tot Baarn en Nijkerk aan toe).

De boodschap van Gods grenzeloze liefde staat bij ons voorop. De verbondenheid in Jezus Christus houdt ons als gemeente bij elkaar.

We hebben actieve groepen in diverse samenstellingen zoals wijkteams, kringen, jeugdgroepen en een maandelijkse bijeenkomst met ouderen. Op zondag hebben we twee diensten, om 9.30 en om 17.00 uur. We hebben onze eigen organist die het samen zingen in de diensten begeleidt. Ook is er een muziekgroep van gemeenteleden die regelmatig voor muzikale ondersteuning zorgt. Jaarlijks is er een jeugdkamp en we beginnen het kerkelijk seizoen met een gemeenteweekend.

Sinds eind 2017 zijn wij vacant. Dat betekent dat we op dit moment geen eigen dominee hebben. Gelukkig zijn er voldoende voorgangers beschikbaar om onze diensten te leiden. Maar we hopen dat we snel weer een eigen dominee krijgen.

Wij hebben regelmatig gesprekken met andere kerken over samenwerking in het  Beraad Gereformeerde Kerken. In de zomermaanden houden we samen met andere Amersfoortse kerken de middagdiensten.. Predikanten van Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken gaan voor bij ons en onze predikant gaat voor bij andere gemeenten. Ook op diaconaal vlak is er regelmatig overleg met andere kerken in Amersfoort.

Onze missie kunnen we kort en krachtig formuleren als ‘ Ichthus voor Christus’. Daar gaat het in de kern om. We kunnen die kern verdiepen met drie B’s:
• Gevoed door Boven
• Vasthoudend naar Binnen
• Gericht naar Buiten

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.